Google %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor

Google Yenilenebilir Enerji Hedefi

Google %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor

Google, 2017 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçebilmek için 2.6 gigawatt’lık yeterli güneş ve rüzgar kapasitesini satın aldığını açıkladı. Google, ilk rüzgar enerjisi satın alım sözleşmesini 2010 yılında yaptı ve halihazırda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kullanıcısı durumunda.

Geçtiğimiz günlerde Google’ın veri merkezleri ve ofislerinin toplam enerji tüketimi, San Francisco şehrinin toplam elektrik talebini geçtiği açıklanmıştı. Google, rüzgar enerjisinin çoğunu ABD Midwest, Hollanda, Norveç ve İsveç’ten; güneş enerjisini Kuzey Carolina ve Şili’deki sözleşmelerden alacak.

Google’ın Teknik Altyapı’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Urs Hölzle, 2016’nın son ayında “Bilim, iklim değişikliğiyle mücadelenin acil bir küresel önceliklerden biri olduğunu bize anlatıyor. Özel sektörün politika liderleriyle ortaklık içinde cesur adımlar atması gerektiğini ve bunu büyüme ve fırsata götürecek bir yolla yapabileceğimiz inancındayız.” açıklaması yapmıştı.

Google Yenilenebilir Enerji Hedefi

Google, Dünyanın En Büyük Yenilenebilir Enerji Satın Alıcısı

Google Blog’unda yayınlanan makalesinde Urs Hölzle, 2017’de Google’ın hem veri merkezlerimiz hem de ofislerimiz dahil olmak üzere global operasyonlar için %100 yenilenebilir enerjiye ulaşacağını duyurmaktan çok memnunum. Doğrudan yenilenebilir enerji satın almak için büyük ölçekli, uzun vadeli sözleşmeler imzalayan ilk şirketlerden biriyiz. 2010 yılında, Iowa’daki 114 megavatlık bir rüzgar çiftliğinden tüm elektriği yılında satın almak için ilk anlaşmamızı imzalamıştık. Günümüzde 2.6 gigawatt’a (2600 megavat) rüzgar ve güneş enerjisine ulaşan talep taahhüdümüz ile dünyanın en büyük yenilenebilir enerji satın alıcısıyız. Bu, birçok büyük kamu kuruluşundan daha büyük ve Marty McFly’yi geleceğe geri götürmek için kullandığı 1,21 gigawatt’tan iki kat fazla. Tabii ki nihai hedefimiz, yalnızca Google’ın değil, herkesin temiz enerjiye erişimi olan bir dünya yaratmaktır.