Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefi İçin Şirketlerin Rolü

Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefi için Şirketlerin Rolü

Sorumlu Tüketim ve Üretim, Hedef 12: Şirketler faaliyetlerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile giderek daha fazla uyumlu hale getiriyor. Yeni bir rapor, dünyanın en büyük 250 şirketinin yüzde 43’ünün artık sürdürülebilirlik raporlarını SDG’lere bağladığını gösteriyor. Samsung, Ford ve General Electric (GE) sadece üç büyük örnek.

Bu önemli: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aktif olarak iş yapış biçimlerini değiştirmeden önemli başarıya ulaşamaz. Örneğin GE, yaklaşık olarak Macaristan GSYH’sına eşit yılık gelire sahip. Bununla birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki  işletme çabalarının en iyi nerede yönlendirileceği her zaman açık değildir.

Farklı şirketler, belirledikleri bazı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine daha çok odaklanmaktadır. Bu mantıklı; şirketlerin her kalkınma hedefi üzerine çalışmaları için gereken yetenek, kapasite ve sorumluluk değişir. Bununla birlikte, tüm şirketler tarafından harekete geçilmesini gerektiren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de var. 12. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sorumlu tüketim ve üretim bunlardan biri.

Sürdürülebilir işletme uygulamaları Hedef 12’nin merkezinde yer almaktadır. Kilit alt hedefler, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, atık üretiminin azaltılması ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin farkındalığının artırılması üzerine odaklanmaktadır. Şirketler ayrıca, sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında rapor vermeleri konusunda açıkça teşvik edilmektedir.

Sorumlu tüketim ve üretim konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, yetersiz kalmıştır. Aslında, Hedef 12, 2030’a kadar ulaşma riski en çok olan dört SDG’den biri olarak işaretlenmiştir. Bu SDG’deki ilgi/yaygınlık, Temmuz ayındaki sürdürebilir kalkınmaya ilişkin yüksek düzeyli siyasi forumun (HLPF) odağında olacağı için bu yıl özellikle gündemde olacak.

İlgili Yazı: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Şirketler Neler Yapabilir?

Bu yazı serisi Cory Searchy tarafından Sustainable Brands sitesi için kaleme alınan makaleden Türkçeleştirilmiş ve derlenmiştir. Orijinal makaleye ulaşmak için siteyi ziyaret edebilirsiniz.