Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Şirketler Neler Yapabilir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Şirketlere Öneriler

Sorumlu Tüketim ve Üretim, Hedef 12: Şirketler faaliyetlerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile giderek daha fazla uyumlu hale getiriyor. Yeni bir rapor, dünyanın en büyük 250 şirketinin yüzde 43’ünün artık sürdürülebilirlik raporlarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağladığını gösteriyor. Bu konudaki giriş yazısını okumadıysanız Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefi İçin Şirketlerin Rolü

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Şirketler 3 Stratejik Öneri

  1. Döngüsel Ekonomi Projelerini Önceliğe Alın

Döngüsel girişimler tasarım gereği yenileniyor; “take-make-dispose” geleneksel ekonomik modelinden uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Geçen ay düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınlanan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) raporu, süreç, ürün ve iş modeli olmak üzere üç tür dairesel yeniliği tanımlıyor. SDG 12’deki hedeflerin karşılanması için her üçünün üzerinde daha fazla durulması gerekecek.

Birçok önde gelen şirket aktif olarak süreç ve ürün yeniliğine odaklanır. Örneğin Samsung, tedarik zincirindeki olumsuz etkileri azaltmak için çalışıyor ve Ford çevre yönetiminde gittikçe artan bir şekilde bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanıyor ve GE’nin köklü yerleşik Ecomagination programı verimliliğin artırılmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına odaklanıyor.

Döngüsel ekonomi iş modeli yeniliği ile tüketimin sınırlandırılması için özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. İş modelleri tüketimin artmasına güvenmeye devam ederse, SDG 12 karşılanamaz. World Resources Institute (WRI), “tüketim, kurumsal yönetim odasında yeni gereksiz şey” olduğunu vurguladı. İş modeli yeniliğine örnekler, WRI raporunda mevcuttur ve ürünler yerine işbirlikçi tüketim ve satış hizmetleri içerir.

  1. Bilime Dayalı Hedefler Sistematiğini Kullanın

Bilim temelli hedefler “insan etkilerinin hayati kaynakları nasıl etkilediği konusunda bilimsel bilgiye dayalıdır”. Özellikle şirketlerin etkilerini ekolojik ve sosyal sınırlar içerisinde yönetip yönetmediklerini belirlemelerine yardımcı olurlar. SDG 12 açıkça bu sınırlara bağlı değildir; bu da sürdürülebilir üretim ve tüketim seviyelerinin belirtilmediği anlamına gelir.

Şirketlerin bilime dayalı hedefler belirlemesine yardımcı olan birtakım yeni girişimler var. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), iklim bilimi doğrultusunda sera gazı (GHG) emisyon azaltma hedeflerini belirleme konusunda kapsamlı rehberlik hizmetleri sunmaktadır. CEO Water Mandate, bilim temelli su idaresinin ilerletilmesine odaklanmıştır. Bunlar gibi girişimler, gezegenin sağlayabileceği üretim ve tüketim düzeylerinin somut bir anlamda ele alınmasını sağlar.

Örneğin, Ford, GHG hedeflerini belirlemek için iklim bilimini kullandı ve CEO Su Temsilciliğini onaylayan yaklaşık 150 şirketten biridir. Bununla birlikte, bilim temelli hedeflerin çok daha fazla alınmasına ihtiyaç vardır. Onları olmadan şirketler, ürünlerinin ne kadarının üretim ve tüketiminin sürdürülebilir olduğunu kendine güvenerek tespit edemezler

  1. Çok paydaşlı girişimlere (MSI’lar) katılın.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, işin tek sorumluluğu değildir; ne de tek başına işletmeler tarafından başarılabilirler. İşletme sorumlu tüketim ve üretimi teşvik etmek için hükümet, sivil toplum ve diğer aktörlerle birlikte çalışmalıdır. MSI’ler, bu alandaki kurumsal davranışları yönlendirmek için ortak bir temel sağlamaya yardımcı olabilir.

Birçok şirket şimdiden MSI’lerde aktif olarak çalışmaktadır. Örneğin, Ford, Samsung ve GE, tedarik zincirlerinde sorumluluk sahibi mineralleri yoğunlaştıran Sorumlu Mineral Girişimi üyesidir. Giysi endüstrisinde Daha İyi Pamuk Girişimi ve Temiz Tekstil İçin Ortaklık (PaCT) gibi sürdürülebilir üretimle alakalı diğer MSI’ler çoktur.

MSI’ler artık Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma konusunda açık bir şekilde odaklanmaya başlamışlardır. Örneğin, Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerindeki çok paydaşlı platformu, ilk toplantısını geçen ay gerçekleştirdi. Bununla birlikte, belirli SDG’leri karşılamayı hedefleyen MSI’ler için bir fırsat var. Örneğin, Hedef 12, farkındalık yaratmak, sertifikalar oluşturmak ve sürdürülebilir tüketim hakkında izleme mekanizmaları geliştirmek için MSI’lardan yararlanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin iş dünyasına hızlı bir şekilde alışması cesaret vericidir. Devam etmek isteyen şirketler, SDG Compass, WBCSD’nin SDG Business Hub ve Global Reporting Initiative’in SDG’ler hakkındaki raporlama rehberliği gibi birçok kaynağa ellerinde bulunduruyor.İşletmelerin SDG’lerin yenilikçiliği artırma, itibarını arttırma ve yeni pazar fırsatları yaratma potansiyeli de dahil olmak üzere daha fazla katılımı sağlanmıştır.

-Bununla birlikte, Hedef 12’de ortaya konan hedefleri karşılamak için, şirketler şimdiye kadar olduğundan çok daha ileri gitmelidirler. İş bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarısında başarısızlık konusunda öncü rol oynayacaktır. Neyse ki, giderek daha fazla şirket, daha geniş dünyayı nasıl etkilediğine ve bu dünyadan daha fazla etkilendiğine dikkat ediyor.

Sonraki adımlar, döngüsel ekonomi projeleri, bilime dayalı hedefler ve MSI’ların daha fazla kullanılmasına doğru ilerlemektir. Bu, şirketlerin gerçekten sürdürülebilir bir üretim elde etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca şirketler “tüketim alanındaki problem” le yüzleşmeye yardımcı olacaklar.

Bu yazı serisi Cory Searchy tarafından Sustainable Brands sitesi için kaleme alınan makaleden Türkçeleştirilmiş ve derlenmiştir. Orijinal makaleye ulaşmak için siteyi ziyaret edebilirsiniz.